Virshultsstugan Virsehatt

 

För visning av Virshultsstugan

Kontakta Ulla-Britt Johansson på telefon
Telefonnummer:  035-61415
Enslövs Hembygdsförening bildades 1924. Efter fruktlösa försök att flytta en gammal stuga, uppfördes därför en hembygdsgård i Virshult av till stor del gammalt timmer och med delar av gamla stugor. Kommunen skänkte fonderade hundskattemedel, skogsägare skänkte virke och andra bidrog med pengar.
1936 invigde landshövding Hilding Kjellman hembygdsgården och naturparken Virsehatt, vilket område hembygdsföreningen inköpt 1935 för 2000 kronor.Parken fridlystes och blev därmed Hallands första naturreservat..Naturparken Virsehatt..