Reparationen Hembygdsgården

Enslövs HBF har sökt bidragfrån Jordbruksverket för att lägga nytt tak på Hembygdsgården. Reparationen gjordes under november 2016.

Innan arbetet påbörjats

Efter arbetet avslutats