Torp och stugor

Torpgruppen

Vad vet vi om torp och stugor i Enslöv och Övraby?
Nu efterlyser vi fotografier och berättelser om torp och stugor och om
människorna som bodde där. Har du något att bidra med så hör av dig.

 Jordkällare vid Byås i Fjällgime.

Det finns mycket kunskap men det går alltid att hitta mer. Bl.a. vill vi sätta torpen på kartan så att vi vet var de låg någonstans.

Simons Lycka på gränsen mot Slättåkra socken. Laga skifteskarta 1863. Huset ligger mellan 2332 och 2333.

Vi har bl.a. hittat ett arrendekontrakt från 1920. Arrendet betalades dels i pengar, men också med dagsverken. Dessa ”räknas från solens upp- till dess nedgång, af fullt arbetsföra personer med erforderliga redskaper”. Man fick alltså ha med sig egna verktyg eller vad som nu behövdes för arbetet.
Ett annat exempel. När vi var ute och tittade vid ett ställe hittade vi stora gropar som vi tolkade som att de använts som gropsilor för att göra ensilage.


Bild från Svenskt Lantbrukslexikon.