Enslövs Hällkista & Vapengrav

År 1911 efter önskemål av fabrikör Wallberg så grävdes en hällkista ut i Enslöv. Den beskrivs som en av få utgrävda gravar man hittat vapen i. Den exakta platsen är inte helt dokumenterad då den dels beskrivs som att legat i en grustäckt men även så som 200 meter norr om Klockaregården eller på Klockaregårdens mark. Det är inte heller klart om man utgått från den på denna tiden relativt nybygga Klockaregården eller om mätningen utgått från den gamla numera rivna gården som låg där det idag är kyrkogård.

Lena Berglund vid Länsstyrelsen i Halland har i början av 2017 kommit fram till att den ursprungliga platsen för Hällkistan var mellan grusplanen och Torsjön där det än idag finns tydliga spår av att det grävts. Platsen är enligt Lantmäteriet en så kallad outredd samfällighet. Denna plats beskrivs även som en gammal grustäkt, platsen kommer märkas ut i Riksantikvarieämbetesfornsök (vilket ännu inte har skett).

Hällkistan finns idag utanför Hallands konstmuseum i Halmstad.
Hembygdsföreningen försökte 1936 få tillbaka hällkistan till socknen, utan att lyckas. Under 2017 påbörjas ett nytt arbete för att få tillbaka denna.

Vi har fått ta del av det material som finns i diverse arkiv
Enslöv Klockaregården fotografier (PDF)
Enslöv Klockaregården dokumentation (PDF)
Fler bilder på DigitalMuseum (extern länk)
Historiska museets lista över fynd (extern länk)