Styrelsen

Enslövs Hembygdsförenings Styrelse 2022

  • Ordförande– Ingemar Bertilsson
  • Vice Ordf –Anita Isacsson
  • Sekreterare– Stig Nilsson
  • Kassör– Lotta Andersson
  • Ord.ledamot–Arne Joelsson
  • Ord.ledamot–Britt-Marie Bengtsson
  • Ord.ledamot–Eva Lindespång
  • Suppleant–  Carina Hilding
  • Suppleant– Ulla-Britt Johansson
  • Suppleant– Pipaluk Lind